Kerken van Abcoude en Baambrugge

Onze kerken zijn een belangrijk plek in het gemeenteleven. In het hart van Abcoude staan twee majestueze kerken, de H.H. Cosmas en Damlanuskerk en de Dorpskerk en in Baambrugge staat de Dorpskerk. Onze kerken hebben een lange en bijzondere historie. In onze gemeenschap worden velen geïnspireerd en geprikkeld door de boodschap van God en de navolging van Jezus Christus in hun dagelijks leven. Onze kerken zetten zich in voor onze inwoners en ook voor al die anderen die zich elders in de wereld inzetten voor Gods koninkrijk.

De H.H. Cosmas en Damianuskerk

De H.H. Cosmas en Damianuskerk is een Rooms Katholieke Kerk die in 1887 werd gebouwd. Minder dan een jaar later was de bouw van de kerk al voltooid. De aankleding van de kerk bestaat uit drie altaren: Het hoogaltaar, Het Maria-altaar en het Jozef-altaar.

De Katholieke Kerk heeft het verloop van de geschiedenis van de mensheid, zeker in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Vanaf de invoering van het leenstelsel tot aan het Napoleon tijdperk belichaamde de kerk zowel religieuze als politieke macht. Naar schatting is 20% van de wereldbevolking Rooms Katholiek gedoopt. Het hoofd van de Rooms Katholieke Kerk is Paus Franciscus.

Kom luisteren, leren en tot rust. Je bent elke zondag van harte welkom om een mis bij te wonen.

Google Maps link

Dorpskerk Baambrugge

In de Dorpskerk Baambrugge vinden velen de weg van het geloof. Inwoners en bezoekers van jong tot oud beleven de vreugde van het evangelie. De kerk leeft. Op zondag komen in deze Protestante kerk de mensen bijeen om de lofzang te zingen op Gods liefde. Ook op andere dagen leeft de kerk in ruim 1.800 gemeenten, bijvoorbeeld wanneer mensen gedoopt worden of als er bijbellezingen zijn. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer.

Google Maps link

Dorpskerk Abcoude

Je moet er letterlijk omheen om verder te komen in Abcoude. De Dorpskerk is een Protestantse kruiskerk in gotische stijl. Het gebouw is waarschijnlijk in de 13e eeuw gebouwd in romaanse stijl. Hiervan zijn nog sporen terug te zien in de fundament resten. De kerk werd tussen 1470 en 1491 omgebouwd tot een Katholieke kerk. Tussen 1578 en 1586 is de kerk overgegaan van Rooms Katholieke kerk naar een Protestantse kerk. In 1672 werd de kerk geteisterd door een hevige brand die door het Franse leger was aangestoken. Er zijn in de dorpskerk nog steeds sporen te vinden van deze brand.

Elke zondag is er in de Protestante kerk van 10 tot 11 uur een dienst

Google Maps link