Monumentenroute

Volg de historie per fiets of te voet

De monumenten in Abcoude zijn geregistreerd bij de dienst Rijksmonumenten en dat betekent dat de panden formeel zijn aangeduid als 'beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet'. Panden die als rijksmonument zijn aangemerkt dienen een zaak van algemeen belang vanwege hun schoonheid, hun cultuur historische waarde of hebben een belangwekkende betekenis voor de wetenschap. In en om Abcoude staan er vele en ze zijn allemaal de moeite waard om te bekijken.

 • Gein-Zuid 14

  De Oostzijdse molen, ook wel poldermolen Delphine genaamd is een uit 1874 daterende Nederlandse windmolen, eveneens aan het Gein. Er zou op dezelfde plaats in de jaren 1400-1500 ook een molen hebben gestaan. Bekend doordat Piet Mondriaan de molen zeker 20 keer geschiderd heeft en met de benaming Oostzijdse molen aan het Gein bij maanlicht in 2005 belandde in het Rijksmuseum.

  De molen diende om samen met een molen bij Baambrugge de Oostzijdse polder te bemalen. De Oostzijdse molen kwam in 1952, nadat het gemaal aan het Amsterdam-Rijnkanaal de functie had overgenomen, in handen van ene meneer Souget uit Parijs, die haar de naam Delphine gaf. Helaas liet hij het onderhoud ernstig achterwege en kon de molen niet meer worden ingezet.

  In 2009 is de molen volledig gerenoveerd en sindsdien is het weer een belangrijk onderdeel van de totale polderbemaling met een capaciteit van 45 kubieke meter water per minuut. De molen wordt bewoond en kan niet van binnen worden bezichtigd.

 • Gein-Noord 41

  De Broekzijder Molen ook wel de Broekzijdse Molen genoemd  is een Nederlandse windmolen uit 1641 die werd ingezet als poldermolen en later nog op vrijwillge basis als hulpgemaal dienst deed. Deze molen is oorspronkelijk gebouwd als binnenkruier en werd later verbouwd tot bovenkruier. In het begin van de jaren 50 werd de fokwiek voorzien van windborden.

  In 2010 is de molen volledig gerenoveerd en weer in dienst genomen als poldergemaal. Een van de belangrijke aanpassingen die zijn gemaakt is een anderhalve meter verlaagd schoepenrad om het lagere polderpeil te kunnen halen. Hiermee is de Broekzijdse molen weer een belangrijk onderdeel van de totale polderbemaling geworden.

  De molen is eigendom van de Stichting De Utrechtse Molens en is alleen vanaf de buitenzijde te bezichtigen.