Disclaimer

Laten we dit met elkaar afspreken - Het verstrekken van informatie

De Ondernemers Vereniging Abcoude Baambrugge, hierna te noemen OVAB, streeft er voortdurend naar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie op een enig moment niet meer compleet, actueel of accuraat is.

De op onze website verstrekte informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als advies in enig concreet geval. In het geval van een probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met een van de leden van het bestuur van de OVAB.

De informatie op deze website, in onze nieuwsbrieven en andere uitingen van OVAB gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. 
Alle uitingen van OVAB zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht. De uitingen zijn bestemd voor de bezoeker van onze website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit onze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van OVAB of van de geadresseerde.

OVAB stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en altijd toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van u als gebruiker. Als gevolg hiervan kan OVAB niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. OVAB vraagt uw begrip hiervoor.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. OVAB heeft geen controle over de inhoud van websites van anderen.

Wijzigen van deze disclaimer

OVAB behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Deze tekst dateert van 01 mei 2019.